Standart Bazara çıxma vaxtı İşləmə prinsipi Sürəti İşləmə radiusu Tezliyi
İrDA 1994 İnfraqırmızı şüalanma 2,4-115 Kbit/s 1 m-ə qədər
Bluetooth 2000 Radiorabitə 420-720 Kbit/s 10 m-ə qədər 2,4 QQs
Wi-Fi 2000 Radiorabitə 1-54 Mbit/s 30-100 m 2,4-5 QQs
WİMAX 2005 Radiorabitə 70 Mbit/s-ə qədər 50 km-ə qədər 2-11 QQs